Przeznaczenie systemu pomiarowego

System pomiarowy PRO Speed Test przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników stacjonarnego dostępu do Internetu, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi (prędkość pobierania i wysyłania danych) a stanem faktycznym. System umożliwia przeprowadzenie  pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie  Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości dostępu do Internetu. Raport ten może stanowić załącznik do dokumentacji w toku postępowania reklamacyjnego u dostawcy usługi.

System pomiarowy PRO Speed Test nie jest przeznaczony do badania jakości połączeń Internetowych przez dostawców usługi dostępu do Internetu ani do wykorzystania w żaden inny komercyjny sposób bez zgody V-SPEED.

Metodologia pomiaru prędkości dostępu do Internetu w aplikacji dla systemu Windows

Aplikacja dla Windows przeprowadza pomiar prędkości pobierania i wysyłania danych za pomocą protokołu TCP w dwóch etapach.

W pierwszym etapie (tzw. pretest) nawiązywane są kolejno połączenia z serwerami referencyjnymi. W kolejnych połączeniach zwiększana jest wielkość buforów odczytu/zapisu zarówno po stronie serwera, jak i aplikacji. Decyzja o zakończeniu pretestu podejmowana jest w oparciu o analizę przyrostu prędkości w czasie, RTT oraz procent retransmisji TCP. Aplikacja sygnalizuje ten etap komunikatem „Trwa szacowanie przepustowości łącza”.

Na podstawie wyników pretestu wyznaczane są parametry pomiaru w etapie drugim (tzw. test właściwy), takie jak: liczba połączeń i wielkość bufora odczytu/zapisu dla każdego połączenia. Test właściwy trwa po 15 sekund w każdym kierunku (pobieranie i wysyłanie). Wynik pomiaru z drugiego etapu zapisywany jest w systemie pomiarowym.

 Testy akceptacyjne wykonane przez niezależnego eksperta wyznaczonego przez Prezesa UKE, wskazują, że:

Biorąc pod uwagę zgodność wyników pomiarów z zaleceniami RFC6349 oraz ich software’ową implementację w postaci aplikacji przygotowanej na typowy komputer domowy, na podstawie przeprowadzonych badań można zarekomendować przyznanie certyfikatu badanej aplikacji jako właściwie dokonującej pomiaru prędkości transmisji danych.

Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki:

 • przeprowadzony jest w aplikacji dla systemu Windows na połączeniu kablowym Ethernet w trybie full-duplex,
 • prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 1000 Mb/s; w przypadku maksymalnej prędkości odczytanej z umowy mniejszej niż 80 Mb/s, dopuszczalne jest połączenie interfejsu sieciowego o prędkości 100 Mb/s,
 • obciążenie procesora przed pomiarem jest mniejsze niż 20%,
 • prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie jest większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku przed pomiarem,
 • obciążenie procesora w trakcie pomiaru jest mniejsze niż 85%,
 • brak aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
 • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
 • brak obecności innych urządzeń poza routerem i komputerem użytkownika w sieci,
 • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego.

Wszystkie inne pomiary to pomiary niecertyfikowane. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pro.speedtest.pl

Cykl dobowy pomiarów certyfikowanych

Cykl dobowy  pomiarów certyfikowanych to jeden dzień, w którym wykonano pomiary certyfikowane i co najmniej 6 z tych pomiarów było wykonanych w odstępie nie mniejszym niż 30 minut od siebie.

Generowanie Raportów z certyfikowanych pomiarów

Generowanie Raportów z certyfikowanych pomiarów możliwe jest w zakładce „Raporty”, dostępnej po zalogowaniu do panelu www użytkownika. Raport może zostać wygenerowany po przeprowadzeniu co najmniej 2 kompletnych cykli dobowych certyfikowanych pomiarów, miedzy którymi liczba dni nie jest większa niż 6. 

Przed wygenerowaniem Raportu należy podać datę końca okresu pomiarowego. W praktyce może to być data ostatniego wykonanego pomiaru w aktywnym profilu aplikacji dla Windows. Data zostanie uzupełniona automatycznie pod warunkiem, że w aktywnym profilu został wykonany co najmniej jeden pomiar certyfikowany.

Następnie należy wybrać z listy nazwę dostawcy usługi dostępu do Internetu, dla którego pomiary spełniły warunek co najmniej 2 kompletnych cykli dobowych. Po wciśnięciu przycisku „Wygeneruj Raport”, nowy Raport zostanie dodany do listy w aktywnym profilu aplikacji dla Windows i dostępna będzie możliwość pobrania go w formie pliku PDF.

Dlaczego mój pomiar nie został certyfikowany?

Pomiar nie spełnił wszystkich warunków, które pozwalają uzyskać certyfikację. Więcej szczegółów znajdziesz  w nagłówku Pomiar certyfikowany i niecertyfikowany. Jeśli uważasz, że wszystkie warunki zostały spełnione, skontaktuj się z pro.speedtest.pl.

Dlaczego aplikacja dla Windows cały czas zgłasza zbyt dużą liczbę urządzeń w sieci?

Dopóki nie odłączysz od swojej sieci wszystkich urządzeń poza routerem i komputerem z aplikacją dla systemu Windows, będzie ona zgłaszać taką informację. Zwróć szczególną uwagę na:

 • wyłączenie lub rozłączenie połączenia WiFi z Twoją siecią na wszystkich komputerach i urządzeniach mobilnych typu smartfony, tablety itd.,
 • wyłączenie urządzeń telewizji IP (np. dekodery telewizji kablowej),
 • wyłączenie wszystkich innych inteligentnych urządzeń, które mogą mieć dostęp do Twojej sieci.

Jeśli uważasz, że te warunki zostały spełnione, skontaktuj się z pro.speedtest.pl i opisz krótko ten problem, podając ID pomiaru lub pomiarów, które nie zostały certyfikowane.

W celu wykonania najbardziej miarodajnych pomiarów zalecamy ściągnięcie programu Netmeter:

Netmeter Evo – do pobrania

Przed uruchomieniem programu należy wyłączyć wszystkie programy korzystające z internetu (komunikatory, przeglądarki, programy typu p2p i torrent, itp.). Po uruchomieniu programu pojawi się okienko przedstawiające wykres aktualnego transferu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres wybieramy z menu “Options”, zakładkę “Graph” i ustawiamy jednostki “Kilobit (1 kb = 1000 Bit)”. Jeżeli nie mamy uruchomionych żadnych programów korzystających z internetu, a po uruchomieniu programu Netmeter na wykresie pokazuje się ruch, może to oznaczać, że nadal działa jakiś program, który korzysta z łącza (mogą to być automatyczne aktualizacje programów i systemu, wirusy, programy antywirusowe). W takim przypadku pomiar nie będzie miarodajny.

Aby sprawdzić prędkość pobierania (download) przechodzimy do strony http://ftp.atman.pl/ Wybieramy do pobrania plik “test5gb” i rozpoczynamy ściąganie.

Po uruchomieniu pobierania obserwujemy wykres i prędkości w programie Netmeter. Prędkość pobierania oznaczona jest kolorem czerwonym. Plik powinien być pobierany przez co najmniej 3 minuty, aby łączę się “ustabilizowało”. Należy mieć na uwadze, że nie otrzymamy idealnie prostego wykresu – jeżeli jednak otrzymane wartości oscylują w granicach prędkości zawartej w umowie należy przyjąć, że łącze działa prawidłowo. Przykładowy wynik dla pobierania na łączu 60 Mb/s przedstawia obrazek poniżej. Chwilowe spadki prędkości mogą być spowodowane przeciążeniem łączy lub serwer i są dopuszczalne.

W podobny sposób testujemy prędkość wysyłania. W tym celu wchodzimy na darmowy hosting np.Przeklej.org gdzie możemy wysyłać i przechowywać swoje pliki. Wybieramy dowolny plik z naszego komputera (ważne, aby miał odpowiednio duży rozmiar – co najmniej 500 Mb) i rozpoczynamy wysyłanie na serwer.

Źródło: https://pro.speedtest.pl/pomoc